Rekom

Kartlegging og utvikling av inkluderende fellesskap i barnehagen.

Et samarbeid mellom Læringsmiljøsenteret (UiS) og LearnLab 

Hensikten med verktøyet er både kartlegging og utvikling av inkluderende felleskap. For å unngå at kartleggingen blir en øvelse i å fylle ut et spørreskjema, der resultatet ofte blir at man vil ha mer kompetanse på det man er god på fra før, har dette verktøyet valgt en annen strategi:

STEG 1:

Utvikle felles begrepsforståelse og sammen sette ord på kompetansebehovet.

STEG 2:

Kartlegge kompetansebehovet som del av kollektiv læring.

STEG 3:

Utvikle organisasjonen basert på identifiserte behov

Praktisk gjennomføring av kartleggingen

Klikk her for å se de digitale læringsressursene 

I steg 1 setter vi ord på kompetansebehovet. Dette bør gjennomføres i god tid for oppstart av kartleggingen (ca 2 uker).

Til deg som starter kartleggingen i steg 2: Når dere har gjennomført, husk å klikke kartleggingen tilbake til side 1, før koden deles videre med andre. Hvis ikke, starter kartleggingen på den siden du forlater den på.

Kommunen/ enheten må bestemme seg for hvilket organisasjonshierarki de vil benytte, med tilhørende avdelinger. Organisasjonshierarkiet oversendes til support@learnlab.net senest en uke før kartleggingen skal starte. Styrer kan se resultater fra sin barnehage. Kommuneadministrasjonen får tilgang til aggregerte resultater.

NB! Ikke start kartleggingen før dere har mottatt bekreftelse på at organisasjonshierarkiet er lagt inn.

 

Alle deltakere må opprette en bruker i forkant av gjennomføringen av kartleggingsressurs 2.

For å gjennomføre kartleggingsressurs 1, holder det at fasilitator har opprettet bruker.

Dersom det kun er fasilitator (leder) som svarer på vegne av avdelingen, holder det at fasilitator oppretter bruker også til kartleggingsressurs 2.

Se brukerveiledning for hvordan du kan opprette bruker

 

Kartleggingen består av to ressurser. NB! Du må være logget på learnlab.net før du klikker på lenkene.

Lenke til kartleggingsressurs 1

Lenke til kartleggingsressurs 2

Du kan også søke etter ressursene i biblioteket på learnlab.net. Se egen veiledning

Hver enhet får tilgang til egne data. Aggregerte data kan bestilles fra Læringsmiljløsenteret (UiS).

Se brukerveiledning for uthenting av rapporter i Colab

Rapporten beskriver kompetansebehovet med forslag til oppfølgingsarbeid.

Ønsker du brukerveiledning?

Her finner du forklaring steg-for-steg om hvordan du lager deg en bruker og hvordan du søker i LearnLab-biblioteket:

Finner du ikke svar på det du leter etter?

Du kan se vår support-side for ofte stilte spørsmål. 

Du kan også kontakte oss via epost eller skriv til oss på vår Facebook-side