Nytt medlem av LearnLab teamet

Share This Post

Denne høsten ansatte LearnLab en dyktige pedagog, Erlend Kobro. Han har lærerbakgrunn og et sterkt engasjement for dyp læring og verdien av digitale verktøy i klasserommet. Bli bedre kjent med han her!

Erlend Kobro – Digital Learning Manager

Erlend har bakgrunn som lærer i Bærum, en av kommunene som har kommet lengst i bruken av teknologi i skolen. Fra 2014 jobbet han med 1:1 teknologi i klasserommet ved Vøyenenga skole. Erlend har vært involvert i utviklingen av et lærerutdanningsprosjekt i Bærum kommune, vært kursleder for kurs om digital pedagogikk, og vært utviklingsleder på skolen hvor han jobbet som lærer. De siste årene har Erlend blitt sertifisert som Apple instruktør og blitt utvalgt som en av Norges få Apple Distinguished Educators og Apple Professional Learning Specialists. Han er også sertifisert som Master Trainer i bruken av Microsoft 365 for utdanning og sertifisert som Google Educator.

De siste 5 årene har Erlend samarbeidet med flere viktige aktører innenfor kurs og opplæring for lærere, før han ble ansatt hos LearnLab. Siden januar 2018 har han jobbet fulltid med lederutvikling, ferdighetsutvikling og prosessledelse for skoler i Norge og Sverige. Erlend er en populær kurs- og foredragsholder, og holder hyppige workshops, inspirerende foredrag og kurs – blant annet om digital didaktikk og digitale verktøy for utdanning.

Erlends lidenskap er skoler hvor elevenes trivsel, motivasjon, og mestring står i fokus – og hvor lærere har tilstrekkelig kompetanse og tilgjengelige verktøy for å gi elevene variert og relevant utdannelse.

More To Explore
Snart er FN-dagen her!

Snart er FN-dagen her!

LK20 er tydelige på at vi må sette bærekraftig på timeplanen. Serien Verden i balanse er en tverrfaglig serie knyttet til bærekraftig utvikling og FNs