Med røtter og vinger

Disse oppleggene er utviklet gjennom prosjektet “Med røtter og vinger” i Kautokeino kommune, og  tar utgangspunkt i læreplanene for fag, der ulike fag knyttes sammen i arbeidet med opplegg knyttet til samisk tradisjon og kultur. Oppleggene knyttes også til den overordnede delen og de tverrfaglige temaene, som bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring. Eksempler på undervisningsopplegg prosjektet har utviklet, er knyttet til sennagress, ved saging og matematikk, den samiske skapelsesberetningen, puls og samisk musikk, lage bruksgjenstander, fjøsstell, slaktedag og snø.

Seriene inneholder flere interessante temaer som har overføringsverdi til andre områder og «røtter» i Norge.

Ruohttasat ja soajit – Davvisámegiella

Dáid lágidemiid leat Guovdageainnu suohkanis ovdánahttán prošeavttas “Ruohttasat ja soajit”. Vuolggasadji leat fágaid oahppoplánat, gokko iešguđetge fágat čadnojuvvojit oktii lágidemiin mat laktásit sámi kultuvrii. Lágideamit leat maiddái čadnon bajitoassái ja fágaidrasttideaddji fáttáide nugo ovdánahttin, demokratiija ja mielborgárvuohta ja álbmotdearvvašvuohta ja eallinhálddašeapmi.

Dáid lágidemiid leat Guovdageainnu suohkanis ovdánahttán prošeavttas “Ruohttasat ja soajit”. Vuolggasadji leat fágaid oahppoplánat, gokko iešguđetge fágat čadnojuvvojit oktii lágidemiin mat laktásit sámi kultuvrii. Lágideamit leat maiddái čadnon bajitoassái ja fágaidrasttideaddji fáttáide nugo ovdánahttin, demokratiija ja mielborgárvuohta ja álbmotdearvvašvuohta ja eallinhálddašeapmi.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket