Norsk

Her finn du oversikt over ressursane, sortert etter overordna tema:

Utforske og formidle tekst

Her blir elevane tatt med på ein morosam reise i ulike sjangrar. Seriane ønsker å motivere, engasjere og gi elevane leseglede. I serien “Vår eventyrlege verd” blir elevane kjent med sjangeren eventyr. I serien ” Vi les verda” møter elevane forteljingar frå ulike land. I serien «Glade songar og gøyale fakta» møter elevane ulike songar og faktatekster. Den andre leseopplæringa dreier seg om å lære å lese mellom linjene, tolke, vurdere, samt finne informasjon i tekst. Dette er grunnleggande leseferdigheiter, slik at elevane skal få fullt utbytte av sitt liv i tekstane sin verd.

Språkleg mangfald

Her får elevane moglegheiter til å utforske skriftspråka våre, og om likskapar og skilnadar på bokmål og nynorsk. Elevane får lære om dialektene sitt opphav og korleis talespråket heile tida er i endring.

Her får elevane moglegheit til å utforske skriftspråka våre, og om likskapar og forskjellar på bokmål og nynorsk. Elevane får lære om korleis dialektane oppstod og korleis talespråket heile tida er i endring.

Sjå denne ressursen i biblioteket

Grammatikk

Her finn du spennande opplegg som kan brukast til ein systematisk gjennomgang av dei tre ordklassane adjektiv, verb og substantiv.

Kjem snart!

Kjem snart!

Kjem snart!

Språkopplæring

Disse seriane bygger vidare på innhaldet i seriane «Grunnleggande språkopplæring 1 og 2», som ligg under 1. og 2.trinn. Bruk gjerne dei seriane som repetisjon for å sikre god progresjon. Her på 3. og 4.trinn er temaet delt i to seriar med fokus på stor forbokstav, setningar, rettskriving og teiknsetjing.